Kancelarie Adwokackie Indan-Pykno
PL   |   Facebook
Kancelarie Adwokackie Indan-Pykno

Mediacja


Mediacja jest jedną z najważniejszych metod alternatywnego rozwiązywania sporów. Jest to próba doprowadzenia do ugodowego, satysfakcjonującego strony rozwiązania sporu na drodze dobrowolnych rozmów prowadzonych przy udziale trzeciej osoby - neutralnego i bezstronnego mediatora. Tutaj każda ze stron kształtuje przebieg mediacji i ma bezpośredni wpływ na jej wynik. Mediację można przeprowadzić na każdym etapie sporu. Pozytywne jej zakończenie w postaci zawarcia ugody zatwierdzonej przez sąd kończy postępowanie i zastępuje wyrok. Być może właśnie dlatego mediacja w większości krajów jest tak popularną metodą rozwiązywania konfliktów.

Warto pamiętać o tym, że w sytuacji zaistnienia sporu nie trzeba czekać na skierowanie sprawy do mediacji przez sąd. Można zwrócić się bezpośrednio do mediatora z prośbą o pomoc w rozwiązaniu konfliktu jeszcze przed wystąpieniem na drogę sądową. W wielu wypadkach pozwala to uniknąć długotrwałych procesów sądowych.

Adwokat Liliana Indan-Pykno w październiku 2014 roku uzyskała tytuł mediatora po pozytywnym ukończeniu szkolenia przeprowadzonego pod auspicjami Centrum Mediacji przy Naczelnej Radzie Adwokackiej.

W styczniu 2016 roku ukończyła szkolenie realizowane w ramach projektu „Propagowanie alternatywnych metod rozwiązywania sporów realizowane” przez PM Group Laax Sp. z o.o. Sp.k. na zlecenie Ministerstwa Sprawiedliwości prowadzone przez p. Annę Starzyńską - Maniecką.

Adwokat Liliana Indan-Pykno jest wpisana na listę stałych mediatorów dla obszaru właściwości Sądu Okręgowego w Toruniu.

Tym samym specjalistyczna wiedza oraz zdobyte umiejętności pozwalają jej w sposób profesjonalny prowadzić postępowanie mediacyjne oraz świadczyć pomoc stronom podczas pozasądowego rozwiązywania sporów.

Mediacja - inny sposób rozwiązania Twojej sprawy.

Szybki kontakt

Zostaw nam swój numer telefonu, a zadzwonimy do Ciebie.

Numer telefonu
E-mail
Imię i nazwisko / nazwa firmy
Preferowane godziny kontaktu