Kancelarie Adwokackie Indan-Pykno
PL   |   Facebook
Kancelarie Adwokackie Indan-Pykno

adwokat dr Maciej Indan-Pykno


Maciej Indan-Pykno Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W latach 2010-2013 odbył aplikację adwokacką, którą zakończył złożeniem egzaminu państwowego, uzyskując tytuł zawodowy adwokata. Od września 2013r. prowadzi indywidualną kancelarię adwokacką.

Podczas studiów prawniczych w 2007 roku ukończył studia europejskie w Centrum Studiów Europejskich UMK im. Jeana Moneta. Ponadto w ramach europejskiego programu stypendialnego Socrates Erasmus studiował na Wydziale Prawa i Administracji Wschodniofińskiego Uniwersytetu w Joensuu.

Następnie w 2008r. pod kierunkiem Pana prof. Janusza Justyńskiego rozpoczął studia doktoranckie na macierzystej uczelni. W dniu 8 stycznia 2016r. obronił pracę doktorską na Wydziale Prawa i Administracji UMK w Toruniu z zakresu problematyki amerykańskiej myśli polityczno-prawnej (Economic Interpretation of the system of the United States of America in the works of Charles Austin Beard).W dniu 12 stycznia 2016r. Rada Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu podjęła uchwałę o nadaniu adwokatowi Maciejowi Indan-Pykno stopnia naukowego doktora nauk prawnych.

Adwokat Maciej Indan-Pykno jest wykładowcą w ramach programu szkolenia aplikantów adwokackich z zakresu historii adwokatury. Był pracownikiem naukowo-dydaktycznym w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu. Jako adiunkt prowadził zajęcia m.in. z zakresu ochrony danych osobowych i informacji niejawnych; procesowych i pozaprocesowych czynności przedstawiciela przedsiębiorcy, wstępu do prawoznawstwa.

Od 2012 roku do chwili obecnej jest członkiem Komisji Praw Człowieka przy Naczelnej Radzie Adwokackiej. W kadencji 2016-2020 członek Komisji Legislacyjnej przy Naczelnej Radzie Adwokackiej w Warszawie.

Autor licznych publikacji naukowych, m. in. Europejska polityka innowacji -priorytet dla Europy [w:] Iustitia est constans et perpetua voluntas suum cuique tribuendi, Wyd. TNOiK, Toruń; Współpraca Rady Europy oraz Unii Europejskiej w zakresie ochrony praw człowieka [w:] materiały pokonferencyjne 60 rocznicy powstania Rady Europy oraz 20-lecia przyjęcia Konwencji Praw Dziecka, Wyd. UMK, Toruń, Polityka regionalna w Królestwie Norwegii [w:] Księga Jubileuszowa Prof. Janusza Justyńskiego, Wyd. TNOiK, Toruń.

W swojej pracy zawodowej posługuje się biegle językiem angielskim.


Wiktor Indan-Pykno

adw. Wiktor Indan-Pykno
Maciej Indan-Pykno

adw. dr Maciej Indan-Pykno
Michał Indan-Pykno

adw. dr Michał Indan-Pykno
Liliana Indan-Pykno

adw. Liliana Indan-Pykno
mediator
Szybki kontakt

Zostaw nam swój numer telefonu, a zadzwonimy do Ciebie.

Numer telefonu
E-mail
Imię i nazwisko / nazwa firmy
Preferowane godziny kontaktu